Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa  5.10.2021 v čase  od 7:00 do 18:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Tulská 2490/31-41, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Novozámocká 2527/2-8, Kremnická 2547/5-7, Pražská 2529/1-9, Kremnická 2531/9-13, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2477/1-9, Novozámocká 3212/18-22 a odbery na okruhu OST Zapad 5 t.j. Šmidkeho 1380/1-11, 1380/1-11 NP, Novozámocká 1350/34-42, 8475/45-49, 8741/51-53, 8741/51-53 KD, 8741/51-53 AMB, 1346/55-59, 1347/61-69, 936/71 NP, 936/71 a Ľ.Štúra 5150/52-64

S pozdravom

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 14.9.2021