Vážení odberatelia tepla na ul. Balkán vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   4.4.2023 v čase  od 7:15 do 12:30 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Balkán 35-37,, Balkán 39-41, Balkán 43-45, Balkán 47.

S pozdravom

                                                                                              Marek Blanár

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 7.3.2023