STEFE Zvolen, s.r.o. , Unionka 54, 960 01 Zvolen OZNAM o prerušení dodávky tepla Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5, Oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 21.5.2019 v čase od 7:50 do 17:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie. V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777 Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme. Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10 Ján Bellák v.r. technický riaditeľ, konateľ Vo Zvolene 29.4.2019