Dobrý deň,

 

v prílohe Vám zasielam oznámenie Východoslovenskej distribučnej a.s., že z dôvodu pravidelnej údržby

distribučnej sústavy je naplánované prerušenie distribúcie elektriny do objektov uvedených v prílohe

a to v termíne:

                       28. augusta 2019  od  09:00 hod  do 14:00 hod  - Kamélia, Sasanka,

                                                                                                                Orgován, Lipa, Agát

 

V prípade prerušenia distribúcie elektriny  bude v tomto čase do uvedených objektov

         prerušená aj dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody.

 

Oznamy o prerušení dodávky TÚV do týchto objektov nebudeme vylepovať.