Slovenský Červený kríž je národná spoločnosť, ktorej poslaním je predchádzať utrpeniu ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie a zmierňovať ho. V Banskej Bystrici vykonáva aj sociálnu službu pre klientov bez domova. Podáva pomocnú ruku tím, ktorí majú ochotu posunúť sa vo svojom živote ďalej a sú schopní spolupracovať a riešiť svoju problematickú situáciu. 

V Banskej Bystrici nájdu ľudia v hmotnej núdzi sieť sociálnych zariadení, v ktorej im vie Červený kríž poskytnúť starostlivosť a ubytovanie:

Nocľaháreň Večierka

Útulok Prístav 

Útulok Nádej – Šanca

Zariadenie núdzového bývania MANU 

Nocľaháreň Večierka je prvým stupňom záchrannej resocializačnej siete pre klientov, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, prišli o bývanie a potrebujú prenocovať. Nocľaháreň má vytvorené podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny a prípravu stravy. Ľudia bez domova, ktorí využívajú služby nocľahárne, poberajú zväčšia dávku v hmotnej núdzi vo výške 68,80 eur, z ktorej musia vyžiť celý mesiac. Viac informácii o aktivitách Slovenského Červeného kríža nájdete tu: Slovenský Červený kríž – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)

Podať pomocnú ruku ľudom v núdzi nezaváhalo ani STEFE.

 

„Z finančného daru od STEFE sme sa rozhodli nakúpiť pre našich klientov, ktorí sa nachádzajú v nocľahárni a v útulkoch topánky, tričká, mikiny a potreby pre prenášanie stravy- termodózy a termosky. Približne 35 klientom bez domova sa tak určite zvýši životný štandard v ich neľahkej životnej etape. Ďakujeme,“ povedala RNDr. Zuzana Stanová, riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríž.


Ostatné zaujímavosti