Náš výrobca tepla Zvolenská teplárenská, a.s. plánuje realizovať zmenu primárneho média z pary na horúcu vodu pre okruh Výhrevne Balkán vo Zvolene. Z dôvodu plánovaných montážnych prác pri zmene primárneho média môžu v nasledujúcich mesiacoch nastať obmedzenia resp. prerušenia dodávky tepla do odberných miest, napojených na tento okruh (sídlisko Balkán, Unionka, Západ, ulice Kimovská, Vansova, Štefánika, Študentská, Nám. Slobody a ďalšie).

O termíne a lokalizácii dotknutých odberných miest budú odberatelia tepla vopred informovaní aj prostredníctvom našej webovej stránky www.stefe.sk v časti Dôležité oznamy.

Ďakujeme všetkým dotknutým odberateľom za pochopenie počas realizácie zmeny primárneho média Zvolenskej teplárenskej, a.s.


Ostatné zaujímavosti