Vážení odberatelia tepla na sídlisku Sekier vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa   27.1.2022 v čase  od 8:20 do 17:00 hod.  prerušená dodávka ÚK a TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733     alebo       0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta zapojené na OST SEKIER 3: Gagarinova 2418/85-93, 2415/81-83, 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, 2414/69-79, 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, 2436/119, 2435/117, 2434/115, 2433/113, 2406/33-43, 2404/19-27, 2447/129, 2471/131 MŠ, 2469 Gymnázium, M.Bazovského 1905/15, 1906/17, 1907/19, M.Bela 2437/121-123, 2393/1-11, Okružná 2403/17, 2402/15, 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, 743/83-85, 1426/178, 1423/174, 1423/176 Škola,  R.Jašíka 1870/4 COOP, Pribinova 176 POZANA

S pozdravom

 

                                                                                               Ján Bellák v.r.

                                                                                    technický riaditeľ, konateľ

 

 

Vo Zvolene 3.1.2022